Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

exoticflower
7922 2688
exoticflower
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viapodprzykrywka podprzykrywka
exoticflower
4970 b54d
Reposted frompierdolony pierdolony viapodprzykrywka podprzykrywka

May 21 2017

exoticflower
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viaolvido olvido
exoticflower
5856 e074
Reposted frommslexi mslexi viamyfuckingreality myfuckingreality
exoticflower
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viahardbitch hardbitch

May 04 2017

exoticflower
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viashitsuri shitsuri

May 02 2017

exoticflower
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
exoticflower
0361 36e3
Reposted fromczk czk viatelefonschroedingera telefonschroedingera
exoticflower
exoticflower
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viapiehus piehus

May 01 2017

exoticflower
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
exoticflower
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viamyou myou
exoticflower
exoticflower
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viamyou myou
exoticflower
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka

April 29 2017

2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaazazel azazel
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
exoticflower
8918 fcc1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl