Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

exoticflower
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianiskowo niskowo
exoticflower
9493 e379
Reposted fromstrangeee strangeee viapikkumyy pikkumyy
exoticflower
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianyaako nyaako
exoticflower
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viaja-sowa ja-sowa
exoticflower
5276 4676 500
Reposted frompiehus piehus viapchamtensyf pchamtensyf
exoticflower
exoticflower
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viapchamtensyf pchamtensyf
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vialexxie lexxie

September 03 2019

exoticflower
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
exoticflower
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaslodziak slodziak
exoticflower
2171 d8e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
exoticflower
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem do siedemdziesiątki.
— Benjamin Franklin
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
exoticflower
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazoou zoou
exoticflower
Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby z którymi się do Niego zwracałem?
— Clive Staples Lewis
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
exoticflower
1329 4992 500
Reposted fromprecelka precelka viaikari ikari
exoticflower
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
exoticflower
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viazoou zoou
exoticflower
2955 fa04
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
exoticflower
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
exoticflower
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl