Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

exoticflower
2191 3dcc 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
exoticflower
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes

March 26 2017

exoticflower
exoticflower
Nie ma już dla nas szans najmniejszych.
— 99
exoticflower
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viacomiendolirica comiendolirica
exoticflower
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazazel azazel

March 22 2017

exoticflower
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vialaters laters
8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagabrynia gabrynia

March 19 2017

exoticflower
Dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— noc i dzień
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaazazel azazel
exoticflower
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viakotfica kotfica
exoticflower
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
Reposted fromniewiastadzielna niewiastadzielna viakotfica kotfica

March 18 2017

exoticflower
4557 c06e 500
👟

March 17 2017

exoticflower
3718 8e3f
Reposted fromyoann yoann viaazazel azazel

March 16 2017

exoticflower
4224 9c50 500
Reposted byazazelshitsuri

March 14 2017

exoticflower
3794 472c 500
Reposted fromsoulwax soulwax viacomiendolirica comiendolirica
exoticflower
exoticflower
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
exoticflower
exoticflower
6093 6a49 500
Reposted fromdusix dusix viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl