Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

exoticflower
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
exoticflower
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej

November 17 2017

exoticflower
I nieważne
Że świat na którym przyszło ci żyć
Lepszym wydawał się być
— happysad; marihuana
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSkydelan Skydelan
I hope you find someone who holds you like you’re the greatest piece of art God’s ever put in their hands.
N.M.Sanchez (via wnq-writers)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan

November 15 2017

exoticflower
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
exoticflower
8411 0899
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
exoticflower
2519 3ba0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyzone myzone
exoticflower
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viagabrynia gabrynia
exoticflower
3126 5dfb
Reposted frompotatolovero potatolovero viaazazel azazel
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaazazel azazel
exoticflower
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viaazazel azazel
6403 ade6 500
exoticflower
4942 c5cb 500
Reposted fromheroes heroes
4934 0066 500
exoticflower
exoticflower
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaazazel azazel
exoticflower
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaazazel azazel
exoticflower
0891 05af 500
Reposted frommollydaggers mollydaggers viaazazel azazel
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl