Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

exoticflower
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
exoticflower
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
exoticflower
8951 4ca8 500
exoticflower
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatysiace-mysli tysiace-mysli
exoticflower
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatysiace-mysli tysiace-mysli
exoticflower
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi viafrytkatosia frytkatosia
exoticflower
6527 500b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
7529 a279 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vialenifca lenifca
exoticflower
7899 e57f
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
exoticflower
7607 72ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdura bzdura
exoticflower
1344 56eb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaczajnikq czajnikq
exoticflower
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin vianiebieskieoczy niebieskieoczy
exoticflower
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viabzdura bzdura

March 06 2019

exoticflower
9100 45a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

February 25 2019

exoticflower
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

February 19 2019

exoticflower
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaazazel azazel
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
exoticflower

February 07 2019

exoticflower
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
exoticflower
5896 80ff 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl