Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

exoticflower
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahysterie hysterie
exoticflower
exoticflower
8258 6fca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamartrol martrol
exoticflower
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasurpriseme surpriseme
exoticflower
1351 800f
exoticflower
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
exoticflower
exoticflower

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

exoticflower
exoticflower
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 vianowaczi nowaczi
exoticflower
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
exoticflower
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie

September 20 2018

exoticflower
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
exoticflower
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
exoticflower
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
exoticflower
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
exoticflower
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 16 2018

exoticflower
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
exoticflower
exoticflower
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl