Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

exoticflower
1253 5b83
Reposted fromcalifornia-love california-love
exoticflower
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaoutofmyhead outofmyhead
exoticflower
Wrony latają stadem, orzeł szybuje sam.
— Dorota Rabczewska
Reposted fromjanka89 janka89 viaoutofmyhead outofmyhead
exoticflower
6585 352b 500
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
exoticflower
Do you still think of me sometimes?
— Niall Horan
Reposted frommefir mefir viaoutofmyhead outofmyhead
exoticflower
exoticflower
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaoutofmyhead outofmyhead

April 17 2018

7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viaheyorpheus heyorpheus
exoticflower
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
exoticflower
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
exoticflower
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viamesoute mesoute
exoticflower
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viastarryeyed starryeyed
exoticflower
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaznikajac znikajac

April 08 2018

exoticflower
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamesoute mesoute
7656 32b7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagraywall graywall
exoticflower
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017 r.
Reposted fromsouxie souxie viagraywall graywall
exoticflower
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viatysiace-mysli tysiace-mysli
exoticflower
exoticflower
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viastonerr stonerr
exoticflower
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl