Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

exoticflower
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaazazel azazel
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaazazel azazel
exoticflower

February 07 2019

exoticflower
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
exoticflower
5896 80ff 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagabrynia gabrynia
exoticflower
4290 9c18 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
exoticflower
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialaters laters
exoticflower
Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione Miłości
exoticflower

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura

January 14 2019

exoticflower
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viauciekam uciekam
exoticflower
7693 6a59 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viaoll oll
exoticflower
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatransfuzja- transfuzja-
exoticflower
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianutt nutt
exoticflower
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vianutt nutt
exoticflower
Im częściej powtarzasz, jakie coś jest trudne, tym trudniejsze będzie Ci się wydawać.
Reposted fromperfectsense perfectsense viacontigo contigo
exoticflower

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do Ciebie zadzwoniła tak, jak obiecała, wysłała Ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z Nią albo przez dwie godziny usiłowała ugotować Twoje ulubione danie, które i tak przypaliła..

— To jest wyjątkowe..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viacontigo contigo
exoticflower

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
exoticflower
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialexxie lexxie

January 10 2019

exoticflower
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns

December 25 2018

exoticflower
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamoninka moninka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl