Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9737 dbcc
7400 b459 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
exoticflower
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viaselsey selsey
0167 8087 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaselsey selsey
exoticflower
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaselsey selsey
exoticflower
8496 9ab8 500
Reposted frommsofall msofall
exoticflower
2822 7160 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
exoticflower
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
exoticflower
0165 d815 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakudi kudi
exoticflower
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio
exoticflower
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viakudi kudi
exoticflower
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viakudi kudi
2656 cb7a
exoticflower
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola

September 15 2017

Reposted frommessedup messedup viamikrokosmos mikrokosmos
exoticflower
9209 117c 500
exoticflower
5405 d971
Reposted fromoiv13 oiv13 vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
1014 820b 500
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
exoticflower
1431 bad6
Reposted fromnyaako nyaako vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl