Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

exoticflower
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viablacksadcat blacksadcat
exoticflower
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Reposted fromstarryeyed starryeyed viablacksadcat blacksadcat

November 06 2018

exoticflower
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
exoticflower
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
exoticflower
9517 5655 500
exoticflower
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatworcze tworcze
exoticflower
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatworcze tworcze
exoticflower
exoticflower
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

November 04 2018

exoticflower
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaaksamitt aksamitt
exoticflower

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaksamitt aksamitt
exoticflower
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viabluejane bluejane
exoticflower
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaigul igul
exoticflower
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viaigul igul
exoticflower
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaigul igul
exoticflower
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaigul igul
exoticflower

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
exoticflower
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney

October 29 2018

exoticflower
exoticflower
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl