Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

exoticflower
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan

January 10 2018

exoticflower

January 01 2018

exoticflower
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
exoticflower
6792 a4ea
Reposted fromlaters laters viaSenyia Senyia
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaSenyia Senyia
exoticflower
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
exoticflower
1101 e9c0
Reposted fromiamstrong iamstrong viaolvido olvido
8333 cf69
exoticflower
exoticflower
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
exoticflower
1405 0bce 500
Reposted fromdobby dobby viajoannem joannem
exoticflower
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaou ou

December 28 2017

exoticflower
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
exoticflower
9363 3b69 500
Poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadobby dobby
exoticflower
2638 2f4b 500
Wine is love.
Reposted fromtishka tishka viaoutofmyhead outofmyhead
exoticflower
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viapozakontrola pozakontrola
exoticflower
exoticflower
exoticflower
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa vianiskowo niskowo

November 30 2017

exoticflower
0508 2fb8
Reposted frometerycznie eterycznie viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl