Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

exoticflower
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
exoticflower
2687 ebf6 500
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
exoticflower
6973 53b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
exoticflower
8337 69a6
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viairmelin irmelin
exoticflower
9464 1f16 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

July 10 2019

exoticflower
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
exoticflower
7316 c305
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
exoticflower
7481 2ca3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
exoticflower
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viastuckedinsoul stuckedinsoul
exoticflower
5351 e768 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
exoticflower
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
exoticflower
exoticflower
5017 5a8b 500
exoticflower
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viapodprzykrywka podprzykrywka
exoticflower
5153 4932
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahesiamela hesiamela
exoticflower
Twoje oczy mają w sobie coś co sprawia że chce się w nie spojrzeć... 
A twoja osobowośća sprawia że zawsze będzie się o tobie pamiętać... 
Reposted fromShinaako Shinaako viaresort resort
exoticflower
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viahesiamela hesiamela

July 02 2019

exoticflower
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
exoticflower
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
exoticflower
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl