Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

exoticflower
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 18 2020

exoticflower
Są w naszym życiu sprawy, które nigdy nie dają nam spokoju. Ale trzeba żyć dalej. Najlepiej jak się potrafi, bo innego życia nie będzie.
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
exoticflower
8231 3b51 500
Atticus - Miała dzikie serce

May 15 2020

exoticflower
1408 a977 500
Reposted fromverronique verronique viamyszkaminnie myszkaminnie
exoticflower

May 01 2020

exoticflower
0134 bea6 500
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations
exoticflower
Współczesny człowiek ma za co żyć, ale nie ma po co żyć - ma środki, ale nie ma sensu.
— Viktor E. Frankl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
exoticflower
- Czego boisz się najbardziej?
- Śmierci. Utraty rodziców. Zostania tutaj do końca życia. Tego, że nigdy nie odkryję, co powinnam robić w życiu. Bycia zwyczajną. Utraty wszystkich, których kocham.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaifyouleave ifyouleave
exoticflower
3730 e5c7 500
Reposted fromyikes yikes viafoodforsoul foodforsoul
exoticflower
5521 d153 500
Jarosław Borszewicz
exoticflower
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunusual unusual

April 22 2020

exoticflower
4190 a267 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
exoticflower
exoticflower

Często czujesz się zmęczony, nie dlatego, że zrobiłeś zbyt wiele, ale dlatego, że zrobiłeś zbyt mało tego, co iskrzy w tobie światło.
— Alexander Den Heijer
Reposted fromavooid avooid viapollywood pollywood
exoticflower
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaataga ataga
exoticflower
Niewykorzystane szanse palą bardziej niż nieudane podejścia.
— Aneta Jadowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAvinashi Avinashi
exoticflower
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
exoticflower
3061 0357 500
Reposted frompiehus piehus vialonelyjulia lonelyjulia
exoticflower
exoticflower
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...