Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2019

exoticflower
exoticflower
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianergo nergo
exoticflower
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viarudzinska rudzinska
exoticflower
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
exoticflower
6531 6231 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
exoticflower
6534 31e2
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 17 2019

exoticflower
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viatake-care take-care
exoticflower
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
exoticflower
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
exoticflower
4529 bd3a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
exoticflower
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a my mieliśmy tylko chwilę.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromtutaj tutaj viajustmine justmine
exoticflower

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viajustmine justmine
exoticflower
2974 9e17
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
exoticflower
1623 efa1
Reposted frommiischa miischa viarzzkropka rzzkropka
exoticflower
6948 cbf4 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaifyouleave ifyouleave
exoticflower
7838 10a6 500
exoticflower
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viaifyouleave ifyouleave

December 15 2019

exoticflower
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
exoticflower
1423 8779 500
What if you're that person but I'm not ready?... 
Reposted fromrudosci rudosci viajustmine justmine
exoticflower
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl